Ønsker nye tilbud på fartøy til sildetokt

Publisert: av Roar Bjånesøy

Havforskningsinstituttet redusert sine må-krav til fartøyene, og ber om å få inn nye tilbud med en kort tidsfrist: fredag 16. januar 2015 klokken 1300.

Tilbudene om leiefartøy til årets gytetokt på Norsk vårgytende sild ikke var dessverre ikke tilstrekkelige til gjennomføring av toktet. Følgelig har nå Havforskningsinstituttet redusert sine må-krav til fartøyene, og ber om å få inn nye tilbud med en kort tidsfrist: fredag 16. januar 2015 klokken 1300.

Det er nå laget et nytt konkurransegrunnlag som kan fås ved å kontakte Innkjøpsseksjonen [email protected]. Merk tittel i e-post med 2014/1465.

Er det noen som ønsker hjelp i forhold til hvordan finne frem på Doffin, www.doffin.no,  så er det bare å ta kontakt med undertegnede.

 

 

 

Vennlig hilsen/Regards

 

Trond Aarheim Nilsen

Innkjøpssjef/Head of Purchasing Division

 

P.O. Box 1870 Nordnes, N-5817 Bergen, Norway

Telefon/Telephone:  +47 55 23 85 02

Mobil/Mobile:          +47 926 91 834

e-mail.     [email protected]

Internett: www.imr.no
Siste nytt