6,48 milliarder i omsetning for Sildelaget i 2014

Publisert: av Roar Bjånesøy

Norges Sildesalgslag økte sin omsetning med nesten 650 millioner fra 2013 til 2014.  Makrellfisket dro mest opp mens NVG-silda dro mest ned i året som gikk. I rent kvantum var økningen på 242 000 tonn til totalt 1 498 000 tonn for 2014. 

Med over 1,13 milliarder mer i verdi på makrellen i 2014 var det ikke bare økningen i den norske kvoten som utgjorde veksten, også utenlandske fartøyer leverte mye mer makrell til Norge i 2014.

Fra rundt 75 300 tonn i 2013, leverte utlendingene hele 154 500 tonn makrell  i 2014. De norske makrellfangstene levert i Norge økte fra 161 000 tonn i 2013 til 271 000 tonn i 2014. Norske fartøyer leverte i tillegg 6 400 tonn makrell i utlandet.

 

I det store så gikk kvantumet på makrell levert gjennom Sildelaget fra 240 700 tonn i 2013 til 432 170 tonn i  2014.  Totalverdien for makrellen gikk da fra kr 2,13 milliarder til kr 3,26 milliarder i 2014. Men snittprisen på makrell falt fra 8,85 i 2013 til 7,55 i 2014.-Året ble bedre enn forventet, sier salgsdirektør Knut Torgnes i Sildelaget.  Torgnes er både glad for at så mye makrell blir landet i Norge og at høstens sildesesong ikke ble så dårlig som forventet.

-Med boikott i Russland så kunne vi sett for oss flere markedsutfordringer, men det har gått bra både med levering og pris, sier Torgnes som også nevner at mel og olje prisene tok seg litt opp på slutten av året da markedet viset mangel på råstoff på grunn av dårligere fiske i Sør-Amerika

Administrerende direktør Otto Gregussen er også rimelig fornøyd med fjorårets tall.-Krisen i Øst-Europa kunne gått verre, her har eksportørene heldigvis gjort en god jobb med å finne andre markeder for silda. For makrellen så ser vi at Japan er fremdeles veldig viktig, men at andre land øker på. Det blir, som alltid, spennende å se hvor 2015 tar oss, sier Gregussen.Kolmule og tobis stod for den største økningen i mel og olje leveransene med en økning på henholdsvis 208 000 tonn og 52 000 tonn i volum. Hele 403 000 tonn kolmule ble solgt gjennom Sildelaget i fjor der 19 000 tonn gikk til konsum, en nedgang på 15 000 tonn fra konsumsalget i 2013 for kolmula.

For Nordsjøsilda var kvantumet noenlunde likt i 2014 og 2013 på rundt 178 000 tonn, men hele 54 000 tonn gikk til mel- og oljeproduksjon i 2014 til en snittpris på kr 2,55.  Det, i tillegg til en  litt lavere konsumpris gjorde at snittprisen for hele kvoten gikk fra kr 4,03  i 2013 til 3,39 i fjor.For øyepål ble fisket redusert fra 47 000 tonn i 2013 til kun 19 000 tonn i 2014. Da prisen på råstoffet også falt noen øre, ble totalomsetningen på øyepål over 50 millioner mindre i 2014 enn året før.Også lodda i Barentshavet fikk en nedtur i 2014 med totalt bare 40 000 tonn levert til en verdi på like under åtti millioner kroner. Tilsvarende tall for 2013 var 120 700 tonn til en verdi på 265 millioner kroner.For havbrisling fikk vi en økning i volum på 7 250 tonn til totalt 8 900 tonn i 2014 og vi hadde og en liten økning i det tradisjonelle kystbrislingfisket på 445 tonn til 1 708 tonn totalt.

Se hele Omsetningsstatistikken for 2014 her:Siste nytt