Avklarer litt om kystfiskeappen

Publisert: av Roar Bjånesøy

Innføringen av den nye kystfiskeappen har skapt mye støy blant fiskerne. Her er Fiskeridirektorates oppdaterte informasjon til noen av utfordringene med appen.

Dette skriver Fiskeridirektoratet:


 

Er imot hele meldingsordningen

For det første er deler av næringen imot hele meldingsordningen. Det skyldes ikke appens utforming eller eventuelle problemer med å laste den ned, og er altså en annen diskusjon.


Det er myk innføring og dialog som gjelder

Vi har tidligere sagt at vi satser på en gradvis tilvenning og god veiledning til den enkelte fisker, og at vi ikke vil håndheve meldeplikten med reaksjoner og sanksjoner fra 1. februar.


Fiskeridirektoratet kan ikke før appen er tatt i bruk, sette en konkret dato for når vi vil begynne å håndheve. Det kommer an på hvordan innføringen av denne ordningen går seg til i tiden fremover. Vi vil være i tett dialog med næringen om overgangen til håndheving av reglene.


Får lastet ned appen

For det andre er det ikke riktig at fiskerne ikke får lastet ned appen. De aller fleste klarer dette fint. Men enkelte har hatt problemer som skyldes ulike forhold, som for eksempel en teknisk feil med telefonnumrene eller at de ikke har fulgt rekkefølgen i veiledningen på fiskeridir.no. De aller fleste som har ringt hjelpenummeret vårt, har fått riktig veiledning og løst problemet.


Lite tekniske problem

For det tredje er det slik at når man innfører nye elektroniske løsninger, vil det i de aller fleste tilfeller oppstå mindre tekniske problem. Dette har vi vært åpne om, og problemene med kystfiske-appen opplyste vi om på fiskeridir.no. Etter kort tid var de løst.


Nettbrett er mulig for enkelte

Når man skal informere til mange enkeltindivider med svært ulik erfaring med digitale verktøy, er det viktig å være så konkret og enkel som mulig. Det innebærer a t man i en del tilfeller utelater det som er minst viktig, i dette tilfellet at appen er mulig å bruke på enkelte nettbrett.


Kystfiskeappen er utviklet for og testet på smarttelefoner. Den skal altså brukes på iPhone og alle telefoner som bruker Android.


Det er ganske sikkert at appen vil fungere på et android-basert nettbrett med innebygget telefon (og et nummer som er ført i registreringsskjemaet), men direktoratet har ikke utviklet og testet appen for dette formålet. For brukere som ønsker å teste ut dette, kan ikke direktoratet garantere for funksjonaliteten eller gi råd om hvordan det skal gjøres.


Trenger ikke legge telefonen igjen i båten

Man kan selv velge hvilke telefoner det skal kunne meldes fra, og man trenger derfor ikke legge igjen telefonen i båten. Når man fyller ut registreringsskjemaet, legger skipper/reder inn alle numrene til de som skal ha tilgang til å melde inn for fartøyet. Dette kan også endres senere hvis telefonnumre skal legges til eller slettes.


Siste nytt