Faktorer satt i fiske etter øyepål i 2015

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskeridirektoratet har nå satt faktorer for fiske etter øyepål i Norges økonomiske sone og i EU-sonen i 2015.

Maksimalkvoter for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse i fisket etter øyepål i Norges økonomiske sone beregnes ved å bruke faktoren 6,0.

Maksimalkvoter for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse i fisket etter øyepål i EU-sonen beregnes ved å bruke faktoren 2,0.

Fartøyets kvoter beregnes ved å multiplisere fartøyets basiskvote med faktoren angitt i første ledd.
Se hele reguleringen av fisket etter øyepål i 2015 her: 

Siste nytt