Fiskerihavnene vurderes overført til kommunene

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskerihavner er viktig i den lokale næringsutviklingen. Regjeringen vurderer derfor å overføre ansvaret for fiskerihavner fra staten til kommunene. Dermed kan beslutningene tas der de får virkning.

Dette skriver Nærings- og fiskeridepartementet:

 

Nærings- og fiskeridepartementet vil da kunne få ansvaret for forvaltning og etablering av en eventuell tilskuddsordning. I dag ligger eierskapet til havnene i kommunene, men ansvaret for utbygging og vedlikehold ligger hos Kystverket.

 

 

-Fiskerihavner er mange steder viktig infrastruktur for sjømatnæringen. Derfor vurderer vi å endre innretningen på virkemiddelbruken og forvaltningsansvaret. At Nærings- og fiskeridepartementet vil kunne få ansvaret, betyr at fiskerihavner løftes ut av transportpolitikken og forvaltes som en del av næringspolitikken. Det vil gi oss et bedre grunnlag for å kunne se den samlede fiskeripolitikken i sammenheng, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

 

 

Fiskerihavner er en gammel ordning som har eksistert siden 1842. Formålet er å tilrettelegge havneinfrastruktur for å dekke fiskerinæringens behov. Totalt har staten investert i mer enn 750 havner. Et betydelig antall av disse har ikke lenger noe fiskeriaktivitet og det pågår nå et arbeid for å identifisere dette nærmere. 

Siste nytt