Fiskets gang uke 1 - 2015

Publisert: av Roar Bjånesøy

Det har vært en rolig start på årets pelagiske fiskeri. Havbrislingflåten ble værhindret under årets første dager mens NVG-sildefiske i nord ikke har kommet skikkelig i gang på grunn av at det ikke er så mange båter som har startet enda.

NVG-sild

Dagen før årsskifte fikk vi fjorårets siste NVG-sildfangst, ett landsteng på 150 tonn og andre januar årets første, en direktehåver med 280 tonn. Landstenget ble satt i Berg på Senja mens det som er fisket i dette året er tatt utfor Tromsø, samme området som det ble fisket i rett før jul. Størrelsen varierer mellom 325- til 350 gram, snitt 337 gram. Ukens totalkvantum ble 2285 tonn, 1225 tonn tatt av direktehåvere og 1060 tonn er låssatt.

Ikke overrasket gikk prisene litt ned i forhold til rett før jul, låsfisken betales med fra kr. 5,25 til kr. 5,45 og direktehåverne fra kr. 5,75 til kr. 5,83. Ukens snittpris er kr. 5, 57.

Innkommende uke forventes større deltagelse og signaler vi har fått er at det er registrert sild på ytre siden av Senja.

 

Nordsjøsild

Også nordsjøsild ble det tatt ett par trålfangster med mellom helgene. 600 tonn ble fisket i EU sonen, sørøst av Shetland. Nå på søndag fikk vi årets første nordsjøsildfangst på nesten 600 tonn, størrelse 188 gram og fisket i norsk sone på Friggfeltet. Fangsten ble solgt til norsk kjøper, men også danske kjøpere viste interesse for fisken. Kommende uke forventes at flere fartøy vil være i aktivitet etter nordsjøsild.

Også Skageraksilden jaktes det på, to båter har tatt utseiling til dette fisket. Til nå søndag kveld er det ikke innmeldt fangster, men signalene er at båtene har vært i arbeid.

 

Havbrisling

I romjulen tok en flåte på 18 båter utseiling for å fiske havbrisling. Ett fartøy fikk anledning til å fiske restkvoten for 2014 på ca. 80 tonn og dette måtte fiskes før nyttår. Det nye året startet med til dels dårlig vær og en del av båtene søkte havn i Nederland, mens resten red stormen av på feltet.

Lørdag var flåten i arbeid og til nå er det meldt inn vel 2000 tonn av kvoten på 9000 tonn. I tillegg er vel 4000 tonn rapportert «på kjøl» av de båtene som er i fiske. Av de fire som har meldt inn er tre solgt til m/o mens den fjerde er solgt til konsum. Prisene til m/o ligger på kr. 2,51.

 

Makrell

Årets første makrellfangster er på tur til Norge. To utenlandske båter som har leveringsavtale med norske anlegg har fisket vel 2000 tonn, fangstrute 4381, 70 n.m. nord-nordøst av Hebridene. Størrelsen er på 375- til 380 gram. Ett tjuetalls utenlandske båter har avtale med norske kjøpere.

 Bergen 4. januar 2015

 

Odd Fredrik Andersen

Siste nytt