Fiskets gang uke 2

Publisert: av Kenneth Garvik

Silden har startet gytevandringen mot sør. Uvær har hemmet fisket i sør i helgen.

NVG-sild:

I starten av uken hadde de største båtene utfordringer i dette fisket grunnet innskjerpelse i fjordlinjene ved nyttår. Da dette ble lempet på fikk vi flere fangster fra de større kystbåtene tirsdag. Sist uke fikk vi 13.100 tonn fra alle grupper. Av dette kvantum har kyst bidratt med 11.500 t og ringnot har fisket 1.600 t. Fra kystgruppen er 2.300 t fisket av de minste båtene som lås-setter.

 

Fisket har i hovedsak foregått i området på vestsiden av Kvaløy og i Bergsfjorden på Senja. I helgen har vi også fangster i området vest av Myre i Vesterålen. Så det er tydelig at silden har startet sin vandring på sør mot gytefeltet.

 

Størrelsen på silden varierer fra 310- 360 gram. Med totalsnitt på 336 g.

Auksjonsprisene for direktefangster ligger i hovedsak tett under kr 6,-.  Høyeste pris oppnådd for fangst med utbud sørover til Møre med pris på kr 6,57.

For låsfangster ligger prisene i området kr 5,30- 5,50.

 

 

 

Makrell:

En urolig væruke i sør har ført til at få båter har seilt til Norge med makrell. Kun fire fangster med totalt 4.000 tonn innmeldt er status. Fangstene er tatt nord-nordøst av Hebridene og størrelsen på makrellen ligger fra 334 til 375 gram på snitt.

 

Prisene på makrellen ligger i området kr 6,67 til kr 7,90.

 

Vi får håpe på roligere værforhold og dermed flere landinger fra utenlandske makrellbåter. En norsk båt har og planer om fiske av makrell framover.

 

 

 

Nordsjøsild:

Med sild tilgjengelig i norsk sone satte flere båter kursen for dette fiske. Totalt er det fisket 3.200 tonn sist uke. De fleste fangster er tatt like nord av N 60º og like øst av grensen mellom Norge og EU. I tillegg er et par fangster tatt med trål i Skagerak.

Størrelsen på silden ligger med snittvekter i området 170- 203 gram. Prisene vi oppnår i auksjonene ligger fra kr 4,25 som lavest og kr 4,64 som høyest.

 

I helgen har dette fisket vert hemmet av storm. Om været letter vurderer flere båter å sette kursen for dette fiske.

 

 

 

Havbrisling:

Båtene som fikk utseiling på havbrislingen kom i godt med brisling tidlig i uken og vi fikk fangster fra 30 til 550 tonn. De med «slumper» melder om notskade. Totalt har norske båter tatt 6.700 t og fra en svensk båt fikk vi innmeldt 1.700 t.

 

Fangstene er tatt sør og nord av N 53º på kjente brisling felt både i engelsk og hollandsk sektor.

 

Av kvantumet fisket sist uke er 1.100 t omsatt til hermetikkanvendelse til priser i området kr 3,70. Resterende er solgt til mel/ olje fabrikker i Norge. Prisene her ligger i området kr 2,51- 2,54.

 

Den norske kvoten på 9.000 t er så å si i havn. Kun et lite kvantum på 200 t gjenstår.

 

 

 

Kystbrisling:

En båt, Spjæringen, har hatt et par fangster fra Oslofjorden. Brislingen er levert i Strømstad til svensk kjøper. Prisene varierer med størrelse, og for den største (45 stk/kg) betales det over 5 kroner.

 

 

 

Lodde:

Vi har ingen båter som har tatt utseiling til loddefiske på Island enda. Fra Island meldes det om 4-5 båter i aktivitet nordvest av Langanes. Med fortsatt positive signaler derfra og bedre værforhold kan de første båtene sette kursen på nordvest allerede denne uke.

 

Til loddefiske i Barentshavet er det 1 døgn før påmeldingsfristen går ut påmeldt 107 båter fra kystgruppen og 18 trålere. Fisket i Barentshavet åpner 19 januar.  

 

 

 

Bergen 12.01.15

Kenneth Garvik

[email protected]                 

Siste nytt