Fiskets gang uke 3

Publisert: av Roar Bjånesøy

Det har ikke vært den store deltagelsen og dermed ikke de store kvanta i NVG-sildefiske så langt i vinter. Nordsjøsildfiske har vært værhindret mesteparten av uken og det samme har nok makrellflåten slitt med. De første båtene har gått til Island for loddefiske og den første båten er på tur vestover for å fiske kolmule.

NVG-sild

Denne uke er det fisket ca. 17 500 tonn nvg-sild. Herav har ringnot bidratt med 1 960 tonn, trål

2 735 tonn og kyst med 12 760 tonn. Av kystgruppens kvantum er 11 890 tatt av direktehåverne, 870 tonn er låssatt.

Fisket har foregått fra Kattfjorden, Malangen i nord til vest av Værøy i sør. Låssetterne har de siste dagene fisket i fjordene Stønnesbotnen og Lysbotnen nordøst på Senja, mens trålerne og den større kystflåten har fisket ut av Vesterålen og, nå i helga, vest av Værøya. Størrelsen har variert fra 270- til 356 gram og med ett snitt på 337 gram. Prismessig har vi, nå sist i uken, sett en nedgang også på fangster som er budt ut sørover.

Prisene ligger fra kr. 4,50 til kr. 6,52 og med ett ukesnitt fra auksjonene på kr. 6,01. Dette gjelder i hovedsak fangster som er direktehåvet, den lås-satte silden har blitt solgt utenom auksjon og snittet her er kr. 5,55.

 

 

Nordsjøsild

Etter mange dager med landligge og til dels mye vær ble det vindspakning og torsdag / fredag var de første båtene på tur ut. Lørdag var flåten i arbeid, først i området Bergenbanken nordøst av Frigg, senere var flåten i arbeid på Osebergfeltet.

Totalt ble det meldt inn nesten 3 250 tonn. Størrelsen varierer litt, fra 170 til 182 gram.  Fangstene er solgt til norske kjøpere, fra Egersund til Uthaug.  Prisnivået varierer fra 3,76 til kr. 4,10 med ett snitt på kr. 3,96.

 

Makrell

Det er heller ikke blitt den helt store farten i makrellfiske til nå i vinter, totalt er det meldt inn nesten 12 000 tonn på de første tre ukene i år mot 16 695 tonn på de første tre ukene i fjor. Denne uken ble det meldt inn 5 940 tonn.

Det er de utenlandske trålerne som i hovedsak står for fangstene, men nytt av i år er at også at en norsk båt har startet makrellfiske.  Denne hadde en fangst på 530 tonn, fisket med ringnot. Fisket foregår 50-70 n.m. nord av Hebridene, rute 4372-73-81.

 

Kolmule og islandslodde

Til loddefeltene på Island har to fartøyer tatt utseiling. Første båt er nå på søndag kommet frem til feltet nord av Island og vi har fått opplysninger om at den har vært i arbeid. Kvantum og størrelse vites foreløpig ikke.

De opplysninger vi har fått om Islandsk fiske tidligere i vinter er at det som er fanget har en samfengt snitt på 44-45 stk. pr. kg. Vi håper at vi i løpet av morgendagen kan ha litt mer informasjon om dette fiske.

 

Også til kolmulefeltene vest av Irland, til internasjonalt farvann, har den første båten tatt på tur. Søndag kveld var båten vest av Hebridene på tur videre vestover.

 

Bergen søndag 18. jan. 2015

 

Odd Fredrik Andersen

[email protected]

 

Siste nytt