Fiskets gang uke 4

Publisert: av Roar Bjånesøy

Nesten 5 000 tonn lodde i første uka på Island og jevnt NVG-sildefiske i nord. Noen båter leverte nordsjøsild, utenlandske fartøy kom som vanlig med makrell mens det fra vest er ingen rapporter om kolmule fra de fire fartøyene på feltet der.  

Lodde Island
Åtte båter har meldt inn loddefangster på Island og alle er solgt til fabrikker på Island. Totalt har nå 25 båter tatt utseiling på loddefisket der borte, så hvis været holder seg bra kan vi vente mer fra flåten der. Så langt har det vært skiftende.

 Av de 5 000 tonnene har rundt 1 000 tonn gått til mel og olje, resten til konsum anvendelse på Island. Prisnivået startet på iver 3 kr men har droppet litt under det for de siste fangstene.

 Makrell

Neste 8 000 tonn var levert denne uken, et norsk fartøy hadde 800 tonn, resten var det 6 utenlandske fartøyer som stod for.  Så langt i år er det nå levert nesten 20 000 tonn makrell, for hele januar i 2014 hadde vi innmeldt 33 000 tonn.NVG-sild

Det er fortsatt et jevnt fiske oppe i nord med fangster fra Træna i sør til Tromsø i nord. Totalen for uken var på like under 16 000 tonn der bare rundt 500  tonn var låssatt mens resten var direktefangster. Storparten av silda var levert i nord, men en del fartøy solgte fangstene sine på Møre og en helt nede hos Skude.Kolmule
Tre andre fartøyer har nå ankommet feltene i vest etter at Eros var første båt der borte. Så langt har ingen rapportert om fangstbare mengder.

Siste nytt