Første loddebåt på vei til Island

Publisert: av Roar Bjånesøy

Første båt har lagt kursen for Island og loddefisket i IØS der. Det står 40 200 tonn igjen i kvote for norske fartøyer der.

-Det har vært noen islandske båter ute på nordsiden av Island allerede og vi hører fra Island at flere skal gå ut etter helgen når været er meldt litt bedre, sier salgslder Odd Fredrik Andersen ved Sildelaget.


Islandske fangstsider viser at det har vært tatt mellom 5 000 og 6 000 tonn lodde alerede og minst 4 båter har vært i aktivitet. Fisket foregår altså nord for Islad og båtene har ikke anledning til å gå vest for 18 graden, ifølge islandske reguleringer. Her finner du gjeldende regulering for norske båter i IØSI fjor gikk første norske båter bortover 16 januar og 5 dager etter ble det innført kvotebytte av lodde ved Grønand, Jan Mayen og Island mot lodde i Barentshavet.  Hele 76 fartøyer benyttet seg av denne ordningen i fjor.Det var mye dårlig vær ved Island i fjor og den norske flåten som først var der borte lå mye under land. Av de 32 fartøyene som gikk til Island var det bare 6 som fikk fangster de fre siste helt på tampen av fiskeperioden i IØS som av islandske myndigheter ble utvidet fra 14 til 22 februar for norske fartøyer.Totalt ble det bare fisket 6 175 tonn i fjor vinter av kvoten på 40 869 tonn. Heller ikke det islandske loddefisket gikk som forventet under fjorårets vinter, mye på grunn av dårlig vær.

 

Siste nytt