Husk frist for melding om kvotebytte for lodde og kolmule

Publisert: av Roar Bjånesøy

Det er ikke nødvendig å søke om tillatelse til å bytte kvoter for lodde og kolmule, men eierne av begge fartøyene som bytter kvoter med hverandre må sende melding om kvotebyttet til Fiskeridirektoratet før fisket på byttet kvote tar til. Slik melding må dessuten være sendt før 25. januar 201

Dette skriver Fiskeridirektoratet:

Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt en midlertidig ordning som åpner for at fartøy med pelagisk tråltillatelse kan bytte kvote av lodde i Barentshavet og kvote av kolmule. Dessuten videreføres fjorårets ordning med adgang for fartøy med ringnottillatelse til å bytte kvoter av lodde i Barentshavet og lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen.

Meldefrist

Det er ikke nødvendig å søke om tillatelse til å bytte kvoter, men eierne av begge fartøyene som bytter kvoter med hverandre må sende melding om kvotebyttet til Fiskeridirektoratet før fisket på byttet kvote tar til. Slik melding må dessuten være sendt før 25. januar 2015. Melding om fartøy og kvotebytte kan sendes til [email protected] .

Fiskeridirektoratet vil ikke sende individuelle svar til det enkelte rederiet, men lister over innmeldte kvotebytter er tilgjengelig på fiskeridir.no.

Vi understreker at meldingen er bindende for fartøyeierne.

Gjelder hele loddekvoten

Kvotebyttet må gjelde hele loddekvoten. Fartøy som allerede har fisket deler av loddekvoten ved Grønland, Island og Jan Mayen må bytte fra seg resten av kvoten.

Ved bytte mellom lodde i Barentshavet og kolmule må det fremgå av meldingen hvor mye av kolmulekvoten som byttes bort.

Kvote i EU-sonen og færøysonen

Bytte av kolmulekvote påvirker i utgangspunktet ikke det enkelte fartøys adgang til å fiske i EU-sonen eller færøysonen. Dersom byttet også skal omfatte kolmulekvote som er tilgjengelig for fiske i disse sonene, må det fremgå av meldingen hvor mye av soneadgangen som byttes bort.

Les mer:

Pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet 23. desember 2014 (lenke til regjeringen.no)

Forskrift om midlertidige ordninger i 2015 med kvotebytte (lenke til lovdata.no)

 

Siste nytt