Kvotefaktor på sild i Nordsjøen og Skagerrak

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskeridirektøren har fastsatt følgende kvotefaktorer i fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2015:

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN:

FASTSETTELSE AV KVOTEFAKTORER FOR HAVFISKEFLÅTEN I FISKET ETTER SILD I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015

Fiskeridirektøren har fastsatt følgende kvotefaktorer i fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak:

Nordsjøen:
Fartøy med ringnottillatelse: 2,48
Små ringnotfartøy: 1,64
Trålfartøy: 0,75


EU-sonen:
Fartøy med ringnottillatelse: 1,15
Små ringnotfartøy 0,75
Trålfartøy: 0,36


Skagerrak:
Ringnotfartøy: 0,5


FISKERIDIREKTØREN
Ida K. O. Flaageng 980 88 595

Siste nytt