Kvotefaktorer i fisket etter makrell i 2015

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskeridirektoratet har i J-1-2015 fastsatt kvotefaktorer for fisket ettermakrell i 2015. 

Kvotefaktor for fartøy med ringnottillatelse

Ved beregning av kvoter på makrell for fartøy med ringnottillatelse, jf forskrift 13. oktober 2001 nr 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 4-1, skal det benyttes faktor 3,98.Kvotefaktor for små ringnotfartøy mellom 21,35 og 28 meter

Ved beregning av kvoter på makrell for små ringnotfartøy med hjemmelslengde mellom 21,35 og 28 meter, jf forskrift 19. desember 2014 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2015 (deltakerforskriften) § 18, skal det benyttes faktor 3,54.Kvotefaktor for fartøy med makrelltråltillatelse

Ved beregning av kvoter for fartøy med makrelltråltilatelse, jf konsesjonsforskriften § 2-21, skal det benyttes faktor 0,74.
Siste nytt