Kvoter i fisket etter kolmule i 2015

Publisert: av Roar Bjånesøy

Kvoteenheten for fartøy med kolmuletråltillatelse settes til 8 064 tonn mens for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse settes kvotefaktoren til 3,84

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

 

Kvoter i fisket etter kolmule i 2015   

   

 

Kolmuletrålere
Kvoteenheten for fartøy med kolmuletråltillatelse settes til 8 064 tonn. Delkvoteenheten for EU-sonen settes til 1 679 tonn, mens delkvoteenheten i Færøysonen settes til 1 218 tonn. Kvotefleksibilitetsgrunnlaget settes samtidig til 6 872 tonn.

 

Fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse
For fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse settes kvotefaktoren til 3,84. Delkvotefaktoren for EU-sonen settes til 0,88, mens delkvotefaktoren i Færøysonen settes til 0,64. Kvotefleksibilitetsgrunnlaget settes samtidig til 3,21.

 

 

FISKERIDIREKTØREN

Svar/henv:

Rune Mjørlund 95259448

Siste nytt