Kystfiske-appen er nå operativ

Publisert: av Roar Bjånesøy

Den nye kystfiske-appen skal være enkel å bruke for fisker, gi bedre registrering av fangster og bidra til å forebygge lovbrudd, sier Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet har i dag lagt ut den nye appen. Meldeplikten gjelder kun yrkesfiskere, det vil si de som er registrert i merkeregisteret. Bare fartøy som i dag enten fører papirdagbok, eller rapporterer aktivitet per sms-meldinger, har plikt til å melde.

Ingen skal rapportere etter mer enn én ordning, det vil si enten via kystfiskeappen eller ERS. Dersom fartøyet allerede er pålagt ERS, skal det ikke rapporteres via kystfiskeappen.

Alle som har meldeplikt må skaffe seg en smarttelefon og laste ned appen, som heter «Kystfiske» innen 1. februar. 

Fiskarlaget har vært imot den nye ordningen og senest denne uken gjorde Landsstyret vedtak i saken. Les vedtaket og omtale av vedtaket.

Les mer om appen og om hvordan du laster den ned her: 

Siste nytt