Ny minstepris på lodde til konsumanvendelse

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) og Norges Sildesalgslag er enige om en minstepris for lodde til konsum på kr. 2,10 pr. kg ( samfengt) for 2015 
I 2015 har norske fiskere til disposisjon en loddekvote i Barentshavet på 71.980 tonn mot til sammenligning 38.980 tonn i 2014.  Innenfor kvoten på 71.980 tonn har Norge en forsknings- og undervisningskvote på 492 tonn (452 tonn i 2014).  Kvoten til fiskerne på 71.488 tonn er fordelt med 51.471 tonn (72,0 %) til ringnotgruppen, 11.438 tonn (16,0 %) til kystgruppen og 8.579 tonn (12,0 %) til trålgruppen. 

 

Ved Island, Grønland og Jan Mayen har norske fiskere til disposisjon totalt 70.669 tonn lodde for sesongen 2014/2015.  Etter at det ble fisket 30.486 sommeren 2014 gjenstår det 40.183 tonn fremfor vinterfisket i Islands økonomisk sone (IØS) i 2015.  Norske fartøyer kan som kjent fiske i IØS frem til 15. februar, jfr trepartsavtalen mellom Island, Grønland og Norge.

Siste nytt