Nye utbudsområder for mel- og oljefangster

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fra 22 januar er det gjort gjeldende nye utbudsområder for fangster som skal leveres til mel- og oljeproduksjon.

 

 

Ved fiske nord for 68° 00' N:

-       Fangster over 500 tonn: minste tillatte utbudsområde er

  • Bodø - Vedde.

 

Ved fiske sør for 68° 00' N og nord for 59° 00' N:

-       Fangster over 300 tonn: minste tillatte utbudsområde er

  • Bodø - Vedde eller
  • Vedde - Karmsund.

Ved fiske sør for 59° 00' N:

-       Fangster over 300 tonn; minste tillatte utbudsområde er

  • Egersund- Vedde eller
  • Egersund - Danmark.

 

Ved fiske vest av 2° vest:

-       Ved fiske over 500 tonn (velge ett alternativ):

-       Minste utbudsområde er Vedde - Egersund.

-       Minste utbudsområde er Vedde - Danmark.

-       Fabrikkene i vest som er godkjent på den norske auksjonen og

  • Vedde - Egersund,
  • Vedde - Danmark,
  • Bodø - Vedde.

 

Ved fiske sør av 68° 00' N og 2°vest (Island), (lodde):

-       Fangster over 300 tonn; minste tillatte utbudsområde er

  • Island nordøst

 

Godkjente utbudsområder i vest er:

-       Killybegs,

-       Havsbrun,

-       Killybegs/Havsbrun,

-       Killybegs/Havsbrun/Island (ev. ett av områdene på Island).

-       Island Sørøst,

-       Island Nordøst eller

-       Island (hele)

 

Fangster lik eller under de angitte grenser på henholdsvis 300 og 500 tonn i de ulike områder kan omsettes uten auksjon.

 

Fabrikker i Danmark vil i alle sammenhenger ligge i samme utbudsområde.

 

Generelt gjelder som før at fangster på auksjon minimum må omfatte to aktive (i drift på gjeldende tidspunkt) kjøpere og videre må alle anlegg fartøyet seiler forbi inkluderes i fangstens utbudsområde.

 

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

Knut Torgnes 

                                                             _____________________

                                              

Svanhild Kambestad

Siste nytt