Nytt elektronisk skjema for dispensasjon fra landingsforskriften

Publisert: av Roar Bjånesøy

1. januar 2015 trådte den nye landingsforskriften i kraft. I den forbindelse er søknadsskjemaet om dispensasjon fra plikten om samtidig underskrift av seddel forenklet.

Dette skriver Fiskeridirektoratet.

Skjemaet gjelder søknad om dispensasjon fra plikten om samtidig underskrift av seddel for mottaksanlegg med begrenset åpningstid, og for fiskefartøy som har behov for å lande fisk på mottaksanlegget når dette er stengt.

Skjemaet er lagt opp slik at det er mottaker som søker om dispensasjon på vegne av mottaksanlegget, samt på vegne av de fartøy som har behov for å kunne levere på mottaket også når dette er stengt. Søknaden forutsetter at det er en avtale mellom mottaker og fartøyeier.

Det elektroniske søknadsskjemaet er koblet opp mot merke- og deltagerregisteret, og blir sendt direkte til de som skal behandle søknaden.

Det nye søknadsskjemaet kommer som et ledd i Fiskeridirektoratets arbeid med å forenkle, fornye og forbedre Fiskeridirektoratet.

Dersom du ikke har tilgang til Internett og det elektroniske søknadsskjemaet, kan du henvende deg til ditt nærmeste regionkontor for bistand.

Siste nytt