Nytt elektronisk skjema for dispensasjon fra veieplikten

Publisert: av Roar Bjånesøy

1. januar 2015 innføres ny forskrift om landings- og sluttseddel (landingsforskriften). Samtidig forenkler og digitaliserer Fiskeridirektoratet søknadsskjema for dispensasjon for utsatt veiing.

Skjemaet skal brukes når en har behov for å transportere fisk med bil fra landingsstedet til mottaket.


Det elektroniske søknadsskjemaet vil være koblet opp mot merke- og deltagerregisteret, og vil bli sendt direkte til de som skal behandle søknaden.


Skjemaet er tilgjengelig for bruk fra mandag 5. januar 2015.


Det nye søknadsskjemaet kommer som et ledd i Fiskeridirektoratets arbeid med å forenkle, fornye og forbedre Fiskeridirektoratet.Dersom du ikke har tilgang til internett, kan du henvende deg til ditt nærmeste regionkontor for bistand.Siste nytt