Oppheving av fjordlinjebegrensingene ga fine sildefangster i Bergsfjorden

Publisert: av Roar Bjånesøy

Flere større båter satte kursen mot Bergsfjorden på Senja etter at Fiskeridirektoratet åpnet opp fjordlinjene i statistikkområde 05 og tre båter har allerede meldt inn 485 tonn NVG-sild derfra.

-Jeg har ikke sett så mye sild på en plass siden de gode årene i Tysfjorden på midten av 90-tallet, sier skipper Håkon Gullvik på Olagutt som hadde 240 tonn i et kast langt inne i Bergsfjorden.Gullvik gikk over store mengder sild på vei inn i fjorden og kastet ikke før på natta da silda stod mer i slør utover.-Vi så tett i tett med sild både 4000 meter i lengderetning og 2000 meter i bredden og den stod fra 20 meter til 120 meter nedover i havet. Vi tenkte litt på estimatet til Havforskninga fra tidligere saker  om at det er rundt en sild per kubikkmeter og da kan det bety at hele den norske nvg-kvoten i år ( ca 173 000 tonn) samt en 95 000 tonn til står her inn i denne lille fjorden, sier Gullvik som totalt har rundt 450 tonn NVG-sild i kvote på Olagutt i 2015.Olagutt er på sin første tur på silde i 2015 og Gullvik sier de så sild over hele Andsfjorden da de kom ut av Risøyrenna på vei nordover. 

-Den stor djupere der, rundt 70-80 favner, men vi så mange store flak, sier Gullvik.-Vi var oppe i Bergsfjorden på føring før jul og hadde hørt at det var mer sild i fjorden.  Dette er litt mindre sild enn den som fiskes lenger nord i Troms, så det virker som dette er sild som er kommet sigende inn fra vest.  Denne silda har en snittstørrelse på 320 gram, opplyser Gullvik.Som så mange andre fiskere er Gullvik veldig opptatt av nedgangen på kvotene på sild, bare siden båten hans var ny for 12 år siden har NVG-sild kvoten gått ned fra 2000 tonn til 450 tonn for Olagutt. Samtidig er han forundret over mengdene med sild som både han og de andre fiskerne ser i fjordene.-Vi kastet bare på slør av de flakene vi så og begrenset kastet, selv da har vi 240 tonn med en not som er mindre enn den vi brukte da sildeforekomstene skulle være mye større, sier Gullvik som samtidig er glad for at det ble åpnet for større båter innenfor de omdiskuterte fjordlinjene.

-Det betyr jo at fisket forgår over større områder enn de mindre fartøyene kan rekke over og vi kan få et bedre oversikt og estimat over hvor mye sild som faktisk er i sjøen, sier han.

 

Salgsleder Kenneth Garvik ved Sildelaget er også glad for at det er lempet på fjordlinjene i havet som nå betyr at flere fartøyer kan ta del i fisket der silden står tett inn i fjordene. Statistikkområde 05 går fra Lofotodden i sør til Ringvassøya utenfor Tromsø. 

-Og ikke minst er det bra for landindustrien i nord som får mye mer råstoff til anleggene der, sier Garvik

 

 I den nye paragraf 33d i forskriften heter det nå:

«Ved fiske etter sild med not i områder sør for N 70° 40,50′ og vest for Ø 20° 00,00′, er det uten hinder av forbudet i første ledd tillatt for fartøy under 21 meter å fiske innenfor fjordlinjene. Videre er det i perioden fra og med 1. september til og med 31. mars tillatt å fiske sild med not innenfor fjordlinjene i statistikkområdet 05 uavhengig av fartøyets størrelse.»

 

Les hele J-3-2015 her:

Siste nytt