Sjekklister for sikkerhet ombord

Publisert: av Roar Bjånesøy

Sjøfartsdirektoratets fokuserer i 2015 på "Sikker arbeidsplass om bord". Nå publiseres listene hvert fartøy selv kan bruke til å sjekke sikkerheten.

Sjøfartsdirektoratet har i sin rapport  "Fokus på risiko 2015"valgt "Sikker arbeidsplass om bord" som sitt fokusområde for 2015. Årsaken er de mange arbeidsulykkene som kan relateres til risikofylt arbeid som involverer blant annet roterende redskap, setting og haling av bruk og fall over bord.

Direktoratet ønsker å ha den maritime næringen med på forebyggende tiltak, som økt bruk av risikovurderinger i forbindelse med potensielt farlige arbeidsoppgaver og en generelt større bevissthet omkring sikkerhet om bord. Derfor publiserer Sjøfartsdirektoratet de sjekklistene som våre inspektører kommer til å bruke ved uanmeldte tilsyn på norske skip i 2015.

- Jeg håper at alle i næringen vil bruke disse sjekklistene aktivt, slik at våre inspektører ikke finner noe negativt når de går om bord på tilsyn, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Sjekklistene dekker tre fartøystyper, og finnes  her eller kan lastes ned via disse lenkene:

Siste nytt