Skal ha nasjonal kontroll over norske fiskeressurser

Publisert: av Roar Bjånesøy

Våre sjømatressurser er en viktig nasjonal ressurs. Vi skal føre en politikk som sikrer et spredt, privat eierskap og en differensiert fiskeflåte der de ulike flåtegruppene gis like muligheter, sier fiskeriministeren.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker talte i dag til forsamlingen som hadde tatt turen til Sjømatdagene på Hell. En del av talen handlet om et par av de kontroversialle forslagene i Sjømatindustriutvalget ( Tveterås-utvalget.)


****
To problemstillinger i debatten vil jeg kommentere helt konkret, heter det fra talen ( nedenfor er utdrag fra talen til minsiteren)


  • For det første hører vi at eierskapet til fiskeressursene blir flyttet fra fiskerne og kystsamfunnene til storkapitalistene og investorene på børsen. 


Det er rett og slett ikke riktig. Fiskerressursene blir og skal forbli forvaltet av staten - og til det beste for fellesskapet. Det er ingen som eier fiskeressursene i dag, og slik skal det fortsette å være i fremtiden.


Vår oppgave er å styrke lønnsomheten og verdiskapingen. Da må vi bake kaken større for alle, og ruste næringen slik at den kan tilby sikre, helårige og attraktive arbeidsplasser i fremtiden.


Ta torsken som ett eksempel. I 2013 eksporterte vi 40 prosent mer torsk, men verdiøkningen var på minimale 3 prosent. Her har sjømatindustrien en stor utfordring. 


  • For det andre hører vi at hvis deltakerloven endres, vil dette føre til at utenlandske eiere vil kunne kjøpe og eie norske fiskebåter.


Et flertall i Sjømatindustriutvalget har foreslått at sjømatindustribedrifter skal kunne eie fiskebåter - på lik linje med aktive fiskere. Men det er verdt å merke seg at hele utvalget forutsetter at det ikke åpnes for utenlandsk eierskap.


Arbeiderpartiet har stilt spørsmål ved om en endring i deltakerloven kan få konsekvenser for EØS-avtalen og de norske restriksjonene på utenlandsk eierskap som er forankret der.


Jeg mener det vil være mest ryddig å avklare forholdet til EØS-avtalen og nasjonalt eierskap før vi tar debatten om Sjømatindustriutvalgets forslag.


For å rydde denne usikkerheten av veien har jeg derfor allerede nå satt i gang en grundig juridisk vurdering av disse problemstillingene. Dette skal vi bringe klarhet i, slik at vi vet hva vi har å forholde oss til. Den juridiske vurderingen vil bli avgitt så raskt som mulig i løpet av høringsperioden og deretter vil vi offentliggjøre konklusjonen.


Men la meg slå fast:


Kravet om norsk eierskap skal opprettholdes. Også i fremtiden skal vi ha nasjonal kontroll over norske fiskeressurser. Dersom resultatet av denne juridiske vurderingen skulle vise at nasjonalitetskravet faller bort - vil det være uaktuelt å gjøre endringer i deltakerloven.


Våre sjømatressurser er en viktig nasjonal ressurs. Vi skal føre en politikk som sikrer et spredt, privat eierskap og en differensiert fiskeflåte der de ulike flåtegruppene gis like muligheter.


Sjømatindustrien er viktig for sysselsettingen langs kysten. Det er regjeringens klare ambisjon at:

  • Vi skal ha fortsatt aktivitet langs kysten, og
  • Vi skal skape mer aktivitet i næringen.


Men bare lønnsomme bedrifter gir trygge arbeidsplasser - og derfor er Tveteråsutvalgets forslag så viktige.

****
Aspaker hadde også denne beskjeden til de som vil være kritiske til utvalgets forslag: 
-Status quo er ikke en mulighet. Om dere ikke liker forslagene, må dere komme med alternative løsninger. Høringsrunden pågår akkurat nå - det er nå dere har muligheten til å være med å påvirke.Les hele talen her: 

Siste nytt