Sluttet du som fisker i årene 2013-2012? I så tilfelle, hvorfor?

Publisert: av Roar Bjånesøy

Møreforskning og «Sett Sjøbein» vil i disse dager spørre 1104 tidligere fiskere om svar på hvorfor fiskerne sluttet i yrket sitt, hvor de blir av, og om de får brukt kompetansen de tilegnet seg om bord også i landbaserte yrker

I disse dager vil 1104 tidligere fiskere få tilsendt en invitasjon til å delta i en kartleggingsundersøkelse som vil gi oss svar på hvorfor fiskerne sluttet i yrket sitt, hvor de blir av, og om de får brukt kompetansen de tilegnet seg om bord også i landbaserte yrker., heter det i en pressemelding fra Sett Sjøbein


Undersøkelsen gjennomføres av Møreforskning etter oppdrag fra det nasjonale rekrutterings- og kompetanseprosjektet «Sett Sjøbein».


Sett Sjøbein har flere oppgaver, en av disse er å se på kjønnsbalansen i næringen, og utgangspunktet for denne undersøkelsen er at mange kvinner prøver seg som fiskere, men av flere grunner blir det en begrenset tid for de fleste, sier leder i Sett Sjøbein Janita Arhaug. Grunnen til at kvinnene ikke blir like lenge i fiskeryrket som menn har nok mange og naturlige årsaker. Vi ønsker gjennom denne undersøkelsen å få dokumentert hovedårsakene til at både kvinner og menn slutter som fiskere for å se om det er noen forskjeller i sluttårsak.


Samtlige kvinner som forlot fiskeryrket i perioden 2003 til 2012 er målgruppen for undersøkelsen, sammen med et tilsvarende antall menn. Det er satt en øvre aldersgrense på 61 år ved frafall i fiskeryrket for deltakelse i undersøkelsen.


Vi tror det er mye kompetanse på land som næringen ikke klarer å knytte til seg og dra nytte av. Den kompetansen fiskere har kan være verdifull å utnytte i landbaserte yrker både innenfor sjømatrelaterte bedrifter, organisasjoner, utdanning, forskning, statlige tilsyn osv. og Sett Sjøbein ønsker å bidra til at denne viktige kompetansen blir til nytte for næringen videre.


De som mottar invitasjon til å delta i undersøkelsen vil få et brev i posten fra Møreforskning der de bes om å fylle ut et elektronisk spørreskjema og undersøkelsen er anonym. Sett Sjøbein håper på stor oppslutning om undersøkelsen. Leder Janita Arhaug som selv var fisker i 10 år kjenner til mange dyktige fiskere, både kvinner og menn som av ulike grunner har sluttet som fiskere. Fiskerne har en verdifull kompetanse som kan nyttiggjøres i land.


Kunnskapen fra denne kartleggingen vil gjøre at våre tiltak for å styrke rekruttering og kompetanse i næringen vil bli mer effektiv, og derved ha større effekt - og nytte for næringa.


Ved å svare på denne undersøkelsen kan de tidligere fiskerne bidra til at vi får dokumentert kunnskap om sammensetning i fiskeflåten av mannskap og deres kompetanse, og gi oss et bedre grunnlag til å gripe fatt i de mulighetene som finnes for å ivareta fiskernes kompetanse bedre etter at de går i land. 

Siste nytt