Vil ha størst mulig konkurranse om fisken

Publisert: av Roar Bjånesøy

-Vårt hovedmål er at fiskerne skal få best mulig pris for fisken de tar. Økt konkurranse om råstoffet er bra, det mener alle, sier styreformann i Sildelaget, Jonny Garvik, som også er fiskebåteier.

Norske fartøyer kan nå også levere råstoff for mel- og oljeproduksjon til kjøpere på Island og Færøyene dersom de betaler høyest pris på auksjonene. Tidligere har de vært utelukket fra dette på grunn av at lossingen foregår gjennom et trommelsil-system som er mye brukt i fabrikkene der, men i 2015 ble utelukkelsen av trommelsil tatt vekk fra omsetningsbestemmelsene.

 

-FiskeribladetFiskaren skriver at FHL mener vektvariasjonene mellom landinger på Island og i Norge kan være på 10-15 prosent, mens vi fiskere som leverer der merker ikke noe til dette, sier Garvik.
-Fiskerne har følt at vi har fått for dårlig pris på råstoff til mel og olje og at mulighet for levering på Island og Færøyene kan åpne for mer konkurranse der alle fabrikkene som vil kan delta under like konkurransebetingelser, sier Garvik.
-Vi vil og har alltid støttet norsk fiskeindustri så lenge de er konkurransedyktige på pris og det er de ofte, både for norske fartøyer og utenlandske fartøyer som ofte også selger fisken sin til norske anlegg, sier Garvik.

 

-Hensikten med forandringen i omsetningsbestemmelsene er å skape en lik konkurransesituasjon for kjøperne og vi har nå ingen andre krav til de norske kjøperne enn vi har til de andre, sier salgsdirektør Knut Torgnes i Sildelaget.
-Det virker litt merkelig at FHL ,som er opptatt av fri handel med fisk, nå er for at man skal begrense hvor norske fartøy kan lande sin fangst, sier Torgnes videre og poengterer at Sildelaget har invitert både FHL og andre i næringen til diskusjoner om en felles standard for avsiling for alle kjøpere, norske og utenlandske.

 

Da FHL og Norges Sildesalgslag møttes i desember 2014 ønsket ikke FHL å diskutere verken minstepriser eller andre elementer i omsetningsbestemmelsene da vi gjorde det klart at vi ikke kunne inngå en avtale basert på regler som i praksis stengte for norske landinger til mel/olje på Island og Færøyene, sier Torgnes som sier at Sildelaget vil jobbe videre med å få en internasjonal avtale på dette.

Sildelaget omtalte mangelen på avtale med FHL  23 januar. Les saken her: 

FHL har også omtalt forandringene i omsetningsbestemmelsene på sin egen webside: Les saken hos FHL her:

 

Siste nytt