Økning på kolmule i Færøysonen

Publisert: av Roar Bjånesøy

Delkvoteenheten i færøysonen for fartøy med kolmuletråltillatelse økes til 3000 tonn med virkning fra og med i dag, tirsdag 5. mai.

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

Økning i delkvoteenheten i fisket etter kolmule i færøysonen for fartøy med kolmuletråltillatelse

Delkvoteenheten i færøysonen for fartøy med kolmuletråltillatelse økes til 3000 tonn med virkning fra og med i dag, tirsdag 5. mai.

Vi gjør oppmerksom på at kolmuletrålernes fiske i færøysonen kan stoppes på kort varsel.

 

FISKERIDIREKTØREN

Svar/henv:

Rune Mjørlund 95259448

Siste nytt