Ber om innspill fra næringen om lodderegulering

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskeridirektøren ber om innspill fra næringen når det gjelder loddefisket ved Grønland, Island og Jan Mayen i 2015/2016. 

Dette blir en del av reguleringsmøtet som skal være i Bergen 4. juni 2015, skriver Fiskeridirektoratet


I revidert bilateral avtale mellom Island og Norge har Norge fått adgang til å fiske hele den norske kvoten i IØS om vinteren, dvs. 75 150 tonn lodde, se tabell 5. Norske fiskere har imidlertid kvantumsbegrensning på 44 000 tonn lodde i GØS om sommeren. Til forskjell fra sesongen 2014/2015 vil Norge ikke «miste» kvantum dersom man ikke fisker i GØS om sommeren. Dette forenkler reguleringen vesentlig.


Man kan lansere to (tre) reguleringsmodeller:


1. Åpne for et sommerfiske i GØS og JM, samt vinterfiske i IØS


a) Fastsettelse av en totalfaktor som kan fiskes i GØS, JM og IØS
Fastsette en totalfaktor som kan fiskes i GØS, JM og IØS med bakgrunn i norsk totalkvote på 75 150 tonn (inkl. smutthullkvantumet). Fartøyene kan selv innenfor gjeldende regelverk velge hvor deres kvote skal fiskes. Norges Sildesalgslag fastsetter utseilingsstopp dersom kapasitet innenfor et kvantum på 44 000 tonn har meldt utseiling til GØS på sommeren.


Merknad:
Risiko for at fartøy ikke får gå på sommerfiske i GØS fordi reguleringen har en begrensning på maksimalt 44 000 tonn lodde i GØS.

b) Fastsette en totalfaktor for fiske i JM og IØS, samt en delfaktor for fiske i GØS
Fastsette en totalfaktor for fiske i JM og IØS, med bakgrunn i norsk kvote på 75 150 tonn (inkl. smutthullkvantumet). Av denne kan en delfaktor fiskes i GØS. Delfaktoren settes med bakgrunn i 44 000 tonn.


Merknad:
Alle fartøy får lik mulighet for å fiske lodde i GØS på sommeren. Fartøyene må da fiske kvoten relatert til «smutthullavtale2. Fastsette en totalfaktor med bakgrunn i norsk kvote på 75 167 tonn. Denne fiskes i IØS om vinteren.


Merknad:
Dersom det blir økning i TAC basert på loddetokt i september/januar vil fartøyene selv kunne fiske hele kvantumet.

Fiskeridirektøren ber om innspill fra næringen.

Se sakslisten for Reguleringsmøtet her: 

Siste nytt