Blir Europas marine forskningshovedstad

Publisert: av Roar Bjånesøy

Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen går sammen i en strategisk avtale om en verdensledende marin forskningsklynge i Bergen

Avtalen som ble inngått mellom Universitetet i Bergen (UiB) og Havforskningsinstituttet under Christiekonferansen 29. april omfatter sambruk av laboratorier, forskningsstasjoner, fartøyer og samlokaliserte forskere. Nylig har også Veterinærinstituttet og NOFIMA blitt enige om samarbeidsavtaler med UiB. Partene skal arbeide for å få flere aktører med seg.

-  Gjennom å utvikle et sterkt samarbeid i den marine forsknings-, utdannings-, forvaltnings- og næringsklyngen i Bergen skal vi bli et internasjonalt samlingspunkt for opp til 1000 marine forskere i Bergen, sier rektor ved UiB, Dag Rune Olsen.

- Samarbeidet befester Bergen som det reelle marine kunnskapskapsnavet i kongeriket Norge, sier direktør ved Havforskningsinstituttet, Tore Nepstad.

Tverrfaglig samarbeid mellom fremragende forskningsmiljøer, ny marin teknologi og et utdanningstilbud tilpasset fremtidens behov kunnskap innenfor det marine feltet innevarsler den største samlede forskningssatsingen i Bergen noensinne.

-  Dette vil styrke hele den marine satsningen i Norge og dra med seg de andre aktørene inn i framtidens havforskning. Vi skal være motor i utviklingen av klyngen og ta en ledende internasjonal rolle i framtidens marine forskning sammen med et stort nettverk av nasjonale og internasjonale institutter, organisasjoner og næringsaktører, sier direktør ved Havforskningsinstituttet, Tore Nepstad.

Les hele saken her: 
Siste nytt