Eksporterte sjømat for 5,4 milliarder kroner i april

Publisert: av Roar Bjånesøy

Det er en nedgang på 386 millioner kroner eller syv prosent sammenlignet med april i fjor. Hittil i år er det eksportert sjømat for 22,5 milliarder kroner som er på samme nivå som i fjor.

- Årets aprilmåned ligger litt under fjorårets rekorder. Noe av forklaringen på dette er at lakseprisen ligger på et noe lavere nivå når Russland, som var et av våre store marked, er ute. Prisen er likevel på et høyt nivå, og målt i volum har Norge eksportert like mye laks i april som samme måned i fjor, og mer så langt i år sammenlignet med samme periode i fjor. Det er også stor grunn til å glede seg over at Norge for aller første gang har eksportert torskefisk for mer enn en milliard kroner i løpet av en enkelt måned, sier Geir Bakkevoll, kommunikasjonsdirektør i Norges sjømatråd.

Både torsk og sei setter eksportrekorder denne måneden, med økninger på henholdsvis 35 og 33 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

- Bak disse fantastiske tallene ligger det fullt fiske og høy aktivitet på mottakene gjennom påsken. Det er også gledelig å se at kvalitetsarbeidet som gjøres i verdikjeden gir avkastning i form av økte priser på kvalitetsmerket skrei, sier Bakkevoll.


Prisnedgang for laks


Det ble eksportert laks for 3,5 milliarder kroner i april. Det er en nedgang på 362 millioner kroner eller 9 prosent sammenlignet med april i fjor. Prisen for fersk hel laks falt fra kroner 45,30 til 39,93 per kilo. Volumet var på samme nivå som i fjor ca. 82 000 tonn for alle anvendelser av laks. Polen, Frankrike og Storbritannia er største mottakere av laks fra Norge.


Ned for ørret


I april falt ørreteksporten med 88 millioner kroner, eller 37 prosent til totalt 147 millioner kroner. Hviterussland er vårt største marked for ørret i april.


Vekst for klippfisk


Eksporten av klippfisk økte med 21 millioner kroner eller 12 prosent til eksportverdi på 196 millioner kroner. Portugal er største marked i april med en verdi på 55 millioner kroner.


Opp for saltfiskeksport


Eksporten av saltfisk, inklusiv filet, økte med 107 millioner kroner eller 69 prosent til totalt 263 millioner kroner i april. Portugal er fortsatt vårt største marked for saltfisk med en total verdi på 227 millioner kroner i april.


Vekst for fersk- og fryst torsk


Eksporten av fersk torsk, inklusiv filet, økte med 69 millioner kroner eller 33 prosent til totalt 277 millioner kroner i april. Med en eksportverdi på 272 millioner kroner, er EU det dominerende markedet for fersk torsk fra Norge. For fryst torsk er økningen på 28 millioner kroner eller 21 prosent til totalt 162 millioner kroner i april. EU er også største mottaker av fryst torsk med en verdi på 118 millioner kroner. Veksten til EU er på hele 64 prosent.

Siste nytt