Endring av krav til elektronisk rapportering

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskeridirektoratet har i dag gjort endringer i kravet til elektronisk rapportering for norske fiske- og fangst fartøy over 15 meter (ERS).

Endringene innebærer at

  • fartøy som driver fangst av snøkrabbe må rapportere antall teiner som innsats i den daglige fangstmeldingen (DCA)
  • fartøy som setter fangst i merd nærmere enn 2 timer fra havn, får unntak fra tidsfristen for rapportering av havneanløp (POR)
  • kravet til rapportering i tråd med havnestatsregimet for norske fartøy som fører fangst for utenlandske fartøy tatt i NEAFCs konvensjonsområdet utvides
  • det presiseres at skipper ved sending av manuelle meldinger ved feilsituasjoner, må oppgi både fornavn og etternavn

Endringene trer i kraft straks, foruten kravet til rapportering i tråd med havnestatsregime som først trer i kraft 1. juli i år.

Kontaktperson:
Kathrine Kannelønning


Siste nytt