Enighet om loddeforvaltningen

Publisert: av Roar Bjånesøy

Island, Grønland og Norge har blitt enige om endringer i forvaltningen av loddebestanden, samt betingelsene for den norske flåtens adgang til å fiske i Islandsk farvann.

Dette skriver Fiskebåt:

Lars Ove Stenevik og Audun Maråk har de siste dagene deltatt i forhandlingene om forvaltningen av loddebestanden ved Island, Grønland og Jan Mayen. De representerer Norges Fiskarlag i den norske delegasjonen. Siste forhandlingsrunde fant sted på Island og ble avsluttet i ettermiddag.

 

ICES har anbefalt en ny høstingsregel (HCR) som avtalepartene er enige om å ta i bruk. Konsekvensen blir et redusert sommer- og høstfiske. Dette vil øke avkastningen fra loddebestanden fordi vektspotensialet blir utnyttet. Et vinterfiske vil også øke verdien på råstoffet. Samtidig vil en ny HCR redusere Norges mulighet til å fiske sin andel av TAC innenfor gjeldende forvaltningsregime. -Vi har derfor fokusert på å få bedre betingelser for det norske fisket i islandsk sone, sier administerende direktør Audun Maråk i Fiskebåt. Den norske flåten vil få forlenget fiskeperioden, fra dagens 15. februar, frem til og med 22. februar, og får i tillegg fiske 100 prosent (mot tidligere 35 prosent) av norsk totalkvote og overførte kvoter fra EU og Grønland i Island økonomiske sone. -I tillegg vil vi selvsagt kunne fiske loddekvoten vi bytter til oss gjennom Smutthullsavtalen i islandsk sone, sier Maråk.Antall fartøy i fiske på samme tid i islandsk sone økes fra 20 til 25 fartøy. -Norge har en valgfrihet med hensyn til om flåten i år ønsker et begrenset sommerfiske. Det vil trolig være mest rasjonelt å ikke ha et sommerfiske siden hele loddekvoten kan fiskes på vinteren i islandsk sone, sier han.-Etter Fiskebåts vurdering vil dette totalt sett innebære en vesentlig forbedring for den norske fiskeflåtens fremtidige rammevilkår i loddefisket under trepartsavtalen mellom Island, Grønland og Norge, sier Audun Maråk

Siste nytt