Fiskets gang uke 19

Publisert: av Roar Bjånesøy

Det har vært en forholdsvis rolig uke i de pelagiske fiskeriene i uken som gikk så det passet bra at en del fiskere og tillitsmenn var med på avviklingen av Sildelagets årsmøte torsdag og fredag forrige uke her i Bergen 

Kolmule


8 100 tonn kolmule er innmeldt denne uke. At ikke kvantumet er høyere har nok sammenheng med at det er få fartøyer som er i fiske og dårlig tilgang på fisk er vel årsaken til at det tar noe tid å få de kvantumene som båtene skal ha. Nå søndag er det seks båter som er i aktivitet i Færøysonen hvor fisket har foregått den senere tid. (75 tonn fra Kanten) Området som det i hovedsak er fisket på i siste del av uken er rute 58-01,02, (60 grader 15 min. Nord og øst av 6 grader West).

To fartøy har vært lengre nord sammen med den Færøyske flåte og fisket der. I dette området må det brukes rist, men fisket her gav ikke noe mer enn på feltet lengre øst.  Av restkvote i Færøysonen er det nå ca. 9 000 tonn igjen. Som kjent ble delkvoteenheten for kolmuletrålere økt til 3 000 tonn i Færøysonen fra og med 5. mai.  Prisnivået denne uke er fra kr. 1,72 til kr. 1,77.

Tobis


Også tobisfiskerne har merket at fangstforholdene ikke er optimale. Fisket er veldig varierende, noen kan få bra fangster mens båten ved siden får et heller dårlig resultat. I tillegg har værforholdene vært noe vanskelig i deler av uken. Ukekvantumet ble notert til 16 345 tonn i innmeldingsjournalen. Dette er fordelt på tjuesju fangster som varierer fra 45 til 1 100 tonn. Nesten alle fangstene er levert i Norge. Området det er fisket på er rute 4174-75.

Prisnivået har ligget jevnt på kr. 2,- med ett par unntak hvor det er blitt betalt kr. 2,02 og kr. 2,05. Fra midnatt nå stiger minsteprisen til kr. 2,0573 da fettprosenten er beregnet økt til 7 % nå.

Nordsjøsild


Som nevnt ved forrige ukeslutt var det første fartøyet gått ut på nordsjøsildfiske. Dårlig vær sendte dem til land, men fredag var de på leting igjen. De har lett over ett stort område fra Lingbanken i sør og nordover til Oseberg, men har ikke funnet noen større forekomster. Størrelsen på det de har vært borti er varierende fra 130 gram til 160 gram, men det er dårlig samling, mange små stimer. Fartøyet blir å gå til land for levering mandag, har om bord 80-90 tonn som er fisket på Osebergfeltet. Nå sist i uken er ett fartøy til kommet ut.

Utenom dette er det registrert litt nordsjøsild som innblanding i tobisfangstene, oppi 20 tonn på det meste.

Kystmakrell


Også denne uken er det blitt låssatt en del makrell på kysten i sør, totalt vel 17 tonn. Lindås og Tysvær er kommunene der dette har foregått. Og mens fangstene er blitt større, helt opp i 10 tonn så har prisen gått ned. Prisene varierer fra kr. 21,10 som høyeste til kr. 15,51 som laveste. Dette har sammenheng med at det etter hvert er kommet mer fisk inn i markedet.

 

Bergen 10/5-15

Odd Fredrik Andersen

Siste nytt