Fiskets gang uke 21

Publisert: av Odd F. Andersen

Litt kolmule fra kanten og Færøysonen, mindre aktivitet i tobisfiske, nordsjøsildfiske i gang og økende fangsting av kystmakrell.


Kolmule

Denne uke er det blitt meldt inn nesten 1 400 tonn kolmule. Fire fangster kommer fra kanten mens en har vært i Færøysonen. Fangsten fra Færøysonen var på 660 tonn. Restkvoten på kolmule i Færøysonen er på ca 2 400 tonn mens det er en rest totalt på vel 70 000 tonn. Kolmulen er denne uken blitt betalt med fra kr. 1,72 til kr. 1,88.

Til uken forventes en del aktivitet fra flåten som fisker langs Kanten mens aktivitet i andre områder er lite trolig.

Av annen industrifisk er det fanget ca. 500 tonn, mest øyepål, tatt i kanten sammen med kolmule.

 

Tobis

Etter flere uker med et jevnt godt tobisfiske har det denne uken vært noe mindre aktivitet, nesten 10 800 tonn ble ukekvantumet. Dette er en følge av at en del båter nå har tatt sine kvoter. Nå i helga får vi melding om godt fiske på Vestbanken og ett titalls båter er i aktivitet på feltet. Først i uke var det mye ventetid ved de fabrikkene som ligger nærmest feltet, opp mot fire døgn på det meste, men med flere dager med lite fangsting er det nå minimalt med ventetid i Norge. Av tobiskvoten på 100 000 tonn er det nå en rest på knappe 13 000 tonn.

 

Nordsjøsild

Etter at vi fikk den første fangsten med nordsjøsild først i forrige uke har det vært still på feltet til tirsdag i denne uke. Fra da har vi fått innmeldt 5 fangster på til sammen 1 185 tonn. De første fangstene ble tatt på Osebergfeltet, mens det som ble tatt nå i pinsehelga ble tatt noe lengre sør, øst av Friggfeltet. Størrelsen på fisken fra begge områdene er nokså lik, fra 145 til 166 gram, men noe mer blandet størrelse på det som er fisket lengst sør. Fisken er solgt i Norge til en pris på kr. 4,- pr.kg. Fra kjøperhold får vi opplyst at kvaliteten er bra, fettprosenten er kommet opp på 15 % i rundsild. Det advares samtidig fra samme hold om ikke å fiske over flere dager pga. vansker med å holde kvaliteten. Til uken forventes en vesentlig større deltagelse i fisket og forhåpentligvis blir det funnet sild av en slik kvalitet at den kan være interessant til matjesanvendelse. Sildelaget er i alle fall klar for fremvisningsauksjon i Egersund fra mandag av.

Ut over det som er tatt av direktehåverne så er det tatt to låsfangster på vestlandskysten på til sammen 4,5 tonn. I tillegg er del litt nordsjøsild som bifangst i industrifiske, ca. 80 tonn totalt.

 

Makrell

Vel 75 tonn makrell er blitt låssatt i denne uke. Det er i kommunene fra Askvoll i nord til Strand i sør at fangstingen har foregått. Fangstene omsettes til fersk anvendelse for mellom kr. 15,- og kr. 16,- pr. kg. Størrelsen varierer litt fra 350 til 520 gram og fangstene varierer i størrelse fra 0,5 til 8 tonn.

 

Bergen 24. mai 2015

Odd Fredrik Andersen

Siste nytt