Ikke farlig radioaktivitet i fisk

Publisert: av Roar Bjånesøy

Selv om alt av det radioaktive stoffet cesium-137 som finnes om bord i den havarerte atomubåten K-159 skulle lekke ut, vil ikke cesium-137-nivåene i torsk overstige myndighetenes grenser for trygg sjømat.

Atomubåten K-159 forliste og sank ved utløpet av Murmanskfjorden i 2003. Vraket inneholder ca. 800 kilo brukt atombrensel, og representerer den største enkeltkilden til potensiell radioaktiv forurensning i arktiske farvann, skriver Havforskningsinstituttet.

En gruppe med norske og russiske eksperter, som ledes av Statens strålevern fra norsk side, samarbeider om å overvåke K-159 og andre radioaktive kilder i Barentshavet. Det skjer mellom annet på felles tokt til utsatte områder.    
Målinger som er gjort av fisk, sjøvann og sedimenter samlet inn rundt vraket av K-159 høsten 2014 viser ingen tegn til lekkasjer. På et seminar i regi av Bellona og russiske atommyndigheter (Rosatom) nylig ble det hevdet at ved en eventuell lekkasje kan det - i verste fall - bli nødvendig å stenge områder rundt K-159 for fiskerier i opptil to år.

Dette i-verste-fall-scenarioet for K-159 deles ikke av Havforskningsinstituttet. Det er heller ikke klart hvilke data som legges til grunn for denne konklusjonen.

- I en studie som beregner utfallet av ulike utslippsscenarioer, har vi vist at selv ved det mest dramatiske utslippet, så vil cesium-137-nivåene i fisk være under grenseverdiene som er fastsatt av Mattilsynet, forteller forsker Hilde Elise Heldal. Hun tilhører forskningsgruppe miljøkjemi på Havforskningsinstituttet, og er også med i den norsk-russiske ekspertgruppen.

Les hele saken her: 


Siste nytt