Ingen enighet om minstepris på nordsjøsild

Publisert: av Roar Bjånesøy

Norges Sildesalgslag og Sjømat Norge  (FHL) har ikke blitt enig om ny minstepris på nordsjøsild etter at partene har forhandlet den siste tiden

-Det er synd å konstatere at partene ikke kan komme til enighet om en ny minstepris, selv etter bruk av meklingsordningen i siste runde, sier Otto Gregussen adm.dir i Sildelaget.

- Når partene i forhandlinger ikke kan enes om en pris,  , er det Sildelagets ansvar å sette en minstepris som vil gjelde inntil videre, sier Gregussen.


Den gjeldende minsteprisen for Nordsjøsild ( samfengt) er nå NOK 3,50 per kg og gjelder frem til 1. juli 2015.

Se hele Rundskriv 15/15 om minstepriser på sild her.

 

Siste nytt