Klimaendring presser fisken mot nord

Publisert: av Roar Bjånesøy

En ny studie viser at fiskesamfunn i Barentshavet flytter seg opp til fire ganger så raskt som FNs klimapanel anslår.

Dette skriver Havforskningen og viser til en kronikk i Aftenposten.

Den globale oppvarmingen fører til at temperaturen øker i verdenshavene, men oppvarmingen er ikke jevnt fordelt over hele kloden. I våre farvann øker temperaturen i havet over dobbelt så raskt som det globale middelet.

I perioden 2004-2012 økte bunntemperaturen i Barentshavet med nesten 1 °C. Dette påvirker alle organismer som lever i havet.

Denne uken publiserte vi en artikkel i Nature Climate Change sammen med kolleger ved Havforskningsinstituttet, Universitetet i Tromsø og det russiske havforskningsinstituttet PINRO. Norske og russiske havforskere har hvert år siden 2004 vært til havs når sommeren er på hell og isutbredelsen i det nordlige Barentshavet er minst. Dermed kan vi påvise at det sørlige fiskesamfunnet gradvis forflytter seg nordover.

I dette fiskesamfunnet finner vi blant annet torsk, hyse, dypvannsuer og gapeflyndre. Disse artene er store fiskespisere med lange vandringsruter. Samtidig er bestandene store.

Leveforholdene for disse fiskeartene er blitt bedre i det nordlige Barentshavet, både når det gjelder temperatur og mattilgang.

FNs klimapanel anslo i 2014 at marine fiskearter flytter seg med omtrent 40 kilometer pr. tiår. Vi fant at fiskesamfunnene i Barentshavet flyttet seg opp til fire ganger så raskt i perioden 2004-2012.

Les hele saken og se oversiktskart på Havforskningen her: 


Siste nytt