Leie av fartøy til opprensking av tapte fiskeredskaper

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskeridirektoratet ønsker å leie et fartøy rigget for tråling til opprensking av tapte fiskeredskaper med videre på fiskefeltene langs kysten og på noen fiskebanker

Det ønskes tilbud på leie av fartøy i inntil 40 døgn. Oppstart er satt til cirka 25. august.

For fullstendig utlysning, henvises det til www.doffin.no. Doffinreferanse: 2015-297242. Her finner en relevante dokumenter for å kunne utforme tilbud etter oppdragsgiver sin anvisning.

Tilbud som ikke er besvart etter oppdragsgivers anvisning kan bli avvist. Interessenter oppfordres til å registrere seg på Doffin, for å få tilgang til disse dokumentene samt annen relevant informasjon.

Disse dokumentene kan også fås ved henvendelse til Gjermund Langedal ved utviklingsseksjonen på e-post: [email protected] eller telefon: 930 22 433.

Tilbud må være Fiskeridirektoratet i hende senest 22. mai 2015. 

Link til informasjon på www.doffin.no

Kort beskrivelse av oppdraget:

 

 

Fiskeridirektoratet ønsker å leie en tråler på minimum 45 meter til opprensking av tapte fiskeredskaper m.v. langs kysten og langs kontinentalskråningen. Det vil bli foretatt en prioritering av utvalgte områder langs kysten. Vanligvis har disse områdene vært lokalisert på strekningen fra Vestlandet til og med Finnmark. Det ønskes tilbud på leie av en tråler som er rigget for effektiv sokning og inntak av tapte garn, liner, kongekrabbeteiner, wire m.v. I tillegg må det påregnes om bordtaking av andre fiskeredskaper og eventuelt annet som blir funnet av tapt og gjenstående utstyr. Fartøyet vil bli rigget med spesialbygd "sokneutstyr" som kobles til en av fartøyets trålwire.

Det vil bli lagt opp til at hoveddelen som tas opp, pakkes i sekker og lagres til lossing ved toktavslutning, mens «stål» losses i container ved behov.

Tråleren må være bemannet for døgndrift, og må ha lugarplass for inntil 2 personer ekstra.

Siste nytt