Leie av fem fartøy til Kystreferanseflåten

Publisert: av Hilde Færø

Havforskningsinstituttet har tidligere kunngjort ønske om å leie 10 fartøy til Kystreferanseflåten for perioden 2015 - 2018, med tilbudsfrist 24.04.15. Det kom da ikke inn tilstrekkelig søkere, og det gjenstår 5 fartøy med hovedvekt på garn-/linefiske.

Referanseflåten er en utvalgt gruppe norske fiskefartøy som, mot økonomisk kompensasjon, gir Havforskningsinstituttet inngående informasjon fra sine enkeltfangster og sin generelle fiskeriaktivitet. Det tilstrebes å ha med fartøy med driftsmønster som er representativt for vedkommende fartøygruppe. Kystreferanseflåten gir således et viktig bidrag til havforskning.

Fartøyene må være hjemmehørende i et av følgende statistisk område og drifte med følgende hovedredskap/konsesjon:

  • Område 03: 2 fartøy med garn/line som hovedredskap
  • Område 05: 1 fartøy med garn/line som hovedredskap
  • Område 06: 1 fartøy med garn/line som hovedredskap
  • Område 07: 1 fartøy med garn/line som hovedredskap

Mannskapet om bord i fartøyene skal foreta prøvetaking av egen fangst inkl. bifangst og utkast, gjennom hele året. Dette skal gjøres i henhold til bestemte prosedyrer. Det vil bli gitt opplæring i prøvetaking.

Det inngås kontrakt for en periode på ca. 3 år fra og med 01.10.2015 til og med 31.10.2018. Det blir mulighet til forlengelse i ytterligere 2 år til 31.10.2020 for halvparten av det totale antall fartøy som er innlemmet i Kystreferanseflåten i 2015.

Anbudet er kunngjort i Doffin, hvor man finner kunngjøringen under referanse 2015-105965.

Bruk  "Søk kunngjøring", sett inn IMR i søkefeltet, og i feltet "Sorter på" settes Kunngjøringsdato, og man får frem våre nåværende kunngjøringer.
Konkurransegrunnlaget er tilgjengelig i "Vis dokumenter".

Tilbudsfrist 20.07.2015 kl 14.30 (oss i hende).

Siste nytt