Marin klynge verdt 87 milliarder på Vestlandet

Publisert: av Roar Bjånesøy

Bedrifter som driver med fiskeforedling, havbruk og fiske på Vestlandet produserer for 56 milliarder kroner årlig, viser en ny rapport fra Hordaland fylkeskommune. Ringvirkningene av havbruk og fiske utgjør 31 milliarder i tillegg.

Dette skriver sysla.no.

- Jeg håper dette gjør at flere får øynene opp for at vi har en sterk marin klynge som bidrar positivt til verdiskapningen. Utviklingen i oljeprisen har gitt en påminnelse om at vi må ha andre næringer å lene oss på, og ringvirkningsanalysen dokumenterer at vi har andre sterke sektorer og klynger også, sier Tanja Hoel, leder for Seafood Innovation Cluster, et samarbeidsorgan for sjømatselskaper og forskningsmiljøer i bergensområdet.

Målt i antall sysselsatte er ringvirkningene enda større. For hver 100. arbeidsplass direkte i klyngen, er det 125 arbeidsplasser utenfor som er tilknyttet den. Det betyr at hvis en marin jobb forsvinner på Vestlandet, kan en vente at nesten 2,3 arbeidsplasser totalt blir borte.

- Dette viser hvor mange arbeidsplasser den marine næringen skaper. Ofte når man ser på sysselsettingen i marin sektor, virker den lav sammenlignet med andre sektorer. Det er fint å få dokumentert at den marine næringen har en så stor indirekte sysselsettingseffekt i regionen, sier Tanja Hoel.


Til sammen er 34.578 arbeidsplasser knyttet direkte eller indirekte til den marine klyngen på Vestlandet, viser rapporten, som tar utgangspunkt i tall fra 2013. 9085 av disse holder til i Hordaland. skriver sysla.no

Les hele saken her: 

Siste nytt