Ny minstepris på tobis

Publisert: av Roar Bjånesøy

Sildelaget konstaterer at det ikke er omsetning til gjeldende minsteprisen på tobis og iverksetter derfor kr 1,9666  pr kg som ny minstepris f.o.m 11.05.2015, altså samme minstepris som fremgår av rundskriv 10/2015.

Se Rundskriv 14/15 her: 

 

Endring av minsteprisen for tobis til mel- og oljeanvendelse.

Laget konstaterer at det ikke er omsetning til gjeldende minsteprisen på tobis og iverksetter derfor kr 1,9666  pr kg som ny minstepris f.o.m 11.05.2015, altså samme minstepris som fremgår av rundskriv 10/2015.

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

 

Knut Torgnes

 

                                                 Kenneth Garvik

Siste nytt