Nye priser for råstoff til mel og olje

Publisert: av Roar Bjånesøy

Endringene i prisene fra sist skyldes særlig at oljeprisene er på vei nedover, men også pga. valuta. Melprisen har også gått noe ned. De nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse gjelder fra mandag 01.06.2015. 

 

 

 

 

Endringene i prisene fra sist skyldes særlig at oljeprisene er på vei nedover, men også pga. valuta. Melprisen har også gått noe ned. De nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse gjelder fra mandag 01.06.2015.

 

De nye prisene er som følger:

                                  

 

Polar

Tobis

Øyepål

Havbris-

Nord.

Makrell

 

Hest-

 

torsk

 

 

ling

sild

før 1/7

fra 1/7

makrell

Minstepriser, øre/kg

147,91

199,48

181,36

217,40

272,66

273,56

301,78

257,86

 

Kolmule:

 

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Minstepris kolmule, øre/kg

181,92

166,68

158,52

154,27

158,88

166,85

178,91

172,87

187,77

194,32

185,28

195,57

 

NVG-sild:

 

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Minstepris NVG-sild, øre/kg

250,39

230,68

 

181,74

178,68

245,41

269,12

282,75

301,69

291,21

305,94

295,53

263,25

 

Lodde:

 

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Minstepris lodde, øre/kg

194,84

183,23

143,81

121,85

148,43

165,18

 

199,09

192,35

188,97

195,55

200,15

194,23

 

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

 

Knut Torgnes

 

 

Svanhild Kambestad    

 

Siste nytt