Opplæringsfartøyet MS Skulebas skal prøve seg på makrellstørje med line

Publisert: av Roar Bjånesøy

Opplæringsfartøyet MS Skulebas fra Måløy er valgt ut til å delta i forsøksfiske etter makrellstørje med line i 2015, mens ringnotfartøyet Kamøyfisk er gitt tillatelse til forsøksfiske med ringnot.

Opplæringsfartøyet MS Skulebas fra Måløy er valgt ut til å delta i forsøksfiske etter makrellstørje med line i 2015.

Påmeldingsfristen til forsøksfiske etter makrellstørje var først satt til 16. mars 2015, men ettersom ingen linefartøy hadde meldt seg innen fristen, ble den for linefartøy forlenget til 30. april 2015.

Ett fartøy som fisker med ringnot og ett fartøy som fisker med line kan delta i forsøksfiske etter makrellstørje i 2015. Norges kvote for 2015 er satt til 36,57 tonn. Av dette kan linefartøyet fiske og lande 14,5 tonn makrellstørje, mens ringnotfartøyet kan fiske og lande 20 tonn.

Videre er 2 tonn satt av til bifangst av makrellstørje i fisket etter andre arter.

Fiskeridirektoratet mottok kun påmelding til forsøksfiske etter makrellstørje med line fra ett fartøy, MS Skulebas.Vedtaket kan påklages til Nærings- og fiskeridepartementet i henhold til bestemmelsene i forvaltningsloven. Klagefrist på vedtaket er tre uker.

Vi gjør oppmerksom på at vedtaket ikke er endelig før en eventuell klagerunde vedrørende tildeling av tillatelse er sluttført.

Forsøksfiske etter makrellstørje med ringnot


Når det gjelder forsøksfiske etter makrellstørje med ringnot, mottok Fiskeridirektoratet 5 søknader.

Tillatelsen ble først tildelt fartøyet Sjarmør, men Nord Solund Fiskeriselskap takket nei. Tilbudet gikk da videre til nestemann på listen, og Olsen Gruppen AS takket ja til å delta i fiske etter makrellstørje med Kamøyfisk.

Klagefristen er her utløpt og fartøyet er nå meldt inn til ICCATs register over fartøy med tillatelse til å fiske makrellstørje. Kontakt
Hilde Ognedal
Maja Kirkegaard Brix

Siste nytt