Saksdokumenter til reguleringsmøtet 4. juni er klare

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskeridirektoratet publiserer nå saksdokumenter og innspill til reguleringsmøtet i Bergen 4. juni.

Høringsmøtet er en viktig arena for Fiskeridirektøren til å drøfte sine forslag til reguleringer og til å orientere om utviklingen i enkelte fiskerier.

Innspill

Innspill som fremkommer i forbindelse med møtet vil bli lagt til grunn i fiskeriforvaltningens videre behandling av de aktuelle sakene.

Dersom det er innspill eller forslag til saker som ønskes behandlet i møtet, bes disse sendes Fiskeridirektoratet innen mandag 18. mai per e-post til [email protected] eller per post, og merkes med «Innspill Reguleringsmøtet 4. juni 2015».

Dersom det gis innspill på flere saker bes det om at sakene deles opp slik at de kan legges inn etter saksnummer i innspillspermen. 

Se alle dokumentene hos Fiskeridirektoratet her: 

Siste nytt