Sildelagets årsmøte 2015

Publisert: av Roar Bjånesøy

Sildelaget hadde sitt årsmøte for 2015 i Bergen 7. -8. mai.  Som alltid var det interessante foredrag og diskusjoner. Se foredragene her: 

På årsmøtets første dag var det holdt foredrag om vinterens gytetokt på NVG-sild av Forskningssjef Aril Slotte fra Havforskningsinstituttet. Salen hadde mange spørsmål til forskningssjefen.

Foredraget til Aril Slotte kan du lese eller laste ned her: Gjermund Langedal fra Fiskeridirektoratet holdt foredrag om prosjektet direktoratet har hatt om  utfordringer om over-pumping av makrell.

Foredraget til Gjermund Langedal kan du lese eller laste ned her:

På årsmøtets andre dag var det lagt opp til paneldebatt om Tveteråsutvalgets rapport.  På debatten deltok

Otto Gregussen, Norges Sildesalgslag

Geir-Ove Ystmark, Sjømat Norge

Ragnar Tveterås, Professor

Pål Farstad, Venstre

Ingrid Heggø, Arbeiderpartiet

Frank Bakke-Jensen, Høyre.

 

Informasjonsleder i Fiskebåt, Oddbjørn Skarbøvik, ledet debatten der diskusjonene om Tveteråsutvalgest rapport gikk heftig.

Før debatten hadde Otto Gregussen og Ragnar Tveterås presentasjoner for salen. Disse kan du lese her:

 

Otto Gregussen Presentasjon

 

Ragnar Tveterås Presentasjon

Siste nytt