Økning for kyst i loddefisket i Barentshavet

Publisert: av Roar Bjånesøy

Maksimalkvoten for fartøy som er deltar i kystgruppen i fiske etter lodde i Barentshavet er med virkning fra i dag, 25. mars 2015, økt fra 300 tonn til 600 tonn.

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

Økning av maksimalkvote I KYSTGRUPPENS FISKE ETTER lodde i Barentshavet i 2015

Maksimalkvoten for fartøy som er deltar i kystgruppen er med virkning fra i dag, 25. mars 2015, økt fra 300 tonn til 600 tonn.

Ingen fartøy kan starte ny tur eller fiske på økt maksimalkvote uten å ha meldt fra til Norges Sildesalgslag.

Norges Sildesalgslag kan fastsette utseilingsstopp.  


FISKERIDIREKTØREN

Svar/henv:

Inger-Anne Arvesen  46802857

Siste nytt