20 båter jakter lodde i nord

Publisert: av Roar Bjånesøy

Loddefisket i nord har vært hemmet av mye dårlig vær i tillegg til stengte områder rundt Fugløya. Enda gjenstår halvparten av kvoten som i 2015 er på 71 980 tonn. 

-Vi har rundt 20 fartøyer i området og på onsdags morgonen har det vært litt kasting i området mellom Sørøya og Skipsholmen nord for Hammerfest, men vi har ikke fått noen fangstall enno, sier salgleder  Kenneth Garvik ved Sildelaget.

-Utfordringene i år har vært kun korte tidsintervaller med værforhold for fangsting samt de stengte områdene nord for Fugløye der fisket foregikk tidligere, sier Garvik. 

3-4 fartøy har og gått lenger øst på Finnmarkskysten og leter nå etter lodde opp mot russergrensen. Det meldes om russiske fartøy som fisker på sin side av grensen og håpet er at det skal komme mer lodde sigendes inn fra øst.

Det står altså nesten 36 000 tonn lodde igjen på årets kvote. Ringnotflåten har 28 000 tonn igjen, mens kyst og trålgruppen hver har rundt 3 700 tonn igjen. Mange av ringnotfartøyen har større kvoter på grunn av kvotebytteordningen som noen fartøy har gjennomført.

-Det er sent i sesongen allerede, med påske snart rett rundt hjørnet. Vi får håpe at både vær blir bedre og at mer lodde dukker opp sånn at vi får tatt kvoten, sier Garvik.

Siste nytt