550 millioner spart i bunkers

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskeflåten brukar nesten 400 millionar liter drivstoff i året, i følgje ei oversikt frå ingeniørkonsulent-selskapet Cowi. Med dagens prisnivå utgjer det årlege drivstoffkostnadar på rundt 1,65 milliardar kroner

Dette skriv sysla.no

Ein oversikt frå drivstoff-leverandøren Bunker Oil viser at februarprisen i 2015 så langt ligg rundt 25 prosent lågare enn prisnivået frå juni 2014, heter det i saken fra nett.no


Prisnivået frå juni 2014 gav årleg drivstoffkostnadar på 2,2 milliardar kroner, 550 millionar kroner meir i året enn dagens prisnivå, skriv sysla.no

Les hele saken her: 

Siste nytt