Anbefaler tre regioner

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskeridirektør Liv Holmefjord anbefaler at Fiskeridirektoratet skal ha tre regioner i framtida; region Nord, region Midt og region Sør.

Fiskeridirektøren overleverte sin anbefaling om ny regionstruktur til fiskeriminister Elisabeth Aspaker mandag 2. mars, skriver direktoratet på sine hjemmesider.

Det er stilt store forventninger til vekst i de marine næringene og da må fiskeri- og havbruksforvaltningen være tilpasset utviklingen slik at den kan bidra til å utløse potensialet som ligger i fiskeri- og havbrukssektoren. Samtidig skal samfunnet føle trygghet for at miljøpåvirkningen fra de marine næringene skal være innenfor akseptable grenser.

- Å endre organisasjonsstrukturen er ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel for å nå de ambisjoner Fiskeridirektoratet har for å kunne løse samfunnsoppdraget vårt på best mulig måte. Det krever et godt kunnskapsgrunnlag, kvalitetsfokus, bruk av teknologi og digitale løsninger og at vi er i stand til å samhandle godt internt og eksternt, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Fiskeridirektøren anbefaler tre regioner og at Fiskeridirektoratet skal være representert på 19 steder langs kysten mot 28 steder i dag. Holmefjord mener Trømsø skal være regionkontor i region nord som vil omfatte Finnmark, Troms og Nordland. Trondheim er foreslått som regionkontor for region Midt som vil omfatte Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal, og Bergen som regionkontor for region Sør som dekker kystfylkene fra Stadt til svenskegrensen.

 

- Dette innebærer ikke en svekkelse av regionene til fordel for hovedkontoret i Bergen. Det er viktig å understreke at vi vil vi være sterkt til stede på 19 steder langs kysten. I regionstrukturen er det lagt vekt på sterke fagmiljø, nærhet til viktige fiskeri- og havbruksmiljø og likebehandling av næringsaktørene. I tillegg ønsker vi å kunne legge til rette for mer fleksibel og rasjonell bruk av Fiskeridirektoratets ressurser slik at vi er godt rustet til å møte utfordringer framover, sier Holmefjord.

 

Forslaget innebærer at ni fiskerikontor med til sammen om lag 20 årsverk vil bli avviklet. De ansatte vil få tilbud om å fortsette på andre kontor og være med å styrke de kontorene som blir videreført. Kontorene som er foreslått avviklet er:

 

Kjøllefjord, Havøysund, Hammerfest, Skjervøy, Svolvær, Brønnøysund, Sistranda og Fosnavåg. Vardø blir ikke videreført som fiskerikontor, men Fiskeridirektoratet vil ha ansatte på den planlagte analyseenheten som skal legges til Vardø.Kontor som ikke blir opprettholdt som regionkontor vil bli videreført som fiskerikontor. 

 

Siste nytt