Dansk fiskeri verdt 2,9 milliarder

Publisert: av Roar Bjånesøy

I 2014 var bruttoinntjeningen i dansk fiskeri 2,9 mrd danske kroner som er 4% lavere enn i 2013. Fangstmengden gikk derimot opp med 13%, til 749 138 tonn.

Dette skriver Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

De viktigste artene i dansk fiskeri i 2013 var sild, torsk, makrell, brisling og tobis i nevnte rekkefølge.

For sild var bruttoinntjeningen 442 millioner DKK, som er en reduksjon på 15% i forhold til 2013. Det var 2% fall i mengden av sild og snittprisen falt med 13% til 3,27 DKK per kilo.For industrifisket totalt var den samlede bruttoinntjeningen 640 millioner DKK, en nedgang på 80 millioner eller 11% fra 2013.  Selv om mengden på industrifisk økte med 17% så falt prisene i snitt med 24%.

Les hele saken fra de danske myndigheter her: 

Siste nytt