Den midlertidige utseilingsstoppen for kystflåten i loddefiske oppheves.

Publisert: av Roar Bjånesøy

Pga. at en del fartøyer har trukket seg fra utseiling til loddefiske oppheves den midlertidige stoppen i utseilingen.  Nye båter kan dermed få utseiling, MEN det vises til melding fra Fiskeridirektøren om at      «Ingen fartøy kan starte ny tur eller fiske på økt maksimalkvote uten å ha meldt fra til Norges Sildesalgslag.

Norges Sildesalgslag  kan fastsette utseilingsstopp.»

Siste nytt