Endring av stengt område i loddefiske

Publisert: av Kenneth Garvik

Fiskeridirektøren endrer grensene for område på Lopphavet for liske etter lodde med ringnot 

ENDRING AV GRENSENE FOR OMRÅDET på Lopphavet i FINNMARK SOM ER STENGT FOR FISKE ETTER lodde med ringnot

 

Fiskeridirektøren ber om at følgende melding blir lest opp i radioen i dag, 21. Mars 2015:

 

"Fiskeridirektøren endrer med øyeblikkelig virkning grensene for området på Lopphavet i Finnmark som er stengt for fiske etter Lodde med ringnot.

 

Etter dette er det forbudt å fiske etter lodde med ringnot i et område på Lopphavet i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

         

  1. Nord 70 grader 17,4 minutter Øst 19 grader 30,0 minutter

  2. Nord 70 grader 32,0 minutter Øst 19 grader 30,0 minutter

  3. Nord 70 grader 32,0 minutter Øst 20 grader 06,7 minutter

  4. Nord 70 grader 27,0 minutter Øst 20 grader 08,0 minutter

  5. Nord 70 grader 35,0 minutter   Øst 21 grader 12,0 minutter

  6. Nord 70 grader 13,0 minutter   Øst 21 grader 12,0 minutter

herfra videre til posisjon 1."

 

 

Med hilsen

 

 

Rolf H Jensen

Siste nytt